Twoje obiekty będą bezpieczne pod względem pożarowym

Nadzór nad obszarem związanym z ochrona przeciwpożarową

Ochrona przeciwpożarowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych klientów wprowadzamy do naszej oferty stały nadzór nad obszarem związanym z ochroną przeciwpożarową. Zapewniamy nadzór ppoż. w ramach stałej współpracy, ale również na życzenie klienta w formie jednorazowego zlecenia.

W ramach nadzoru ppoż. oferujemy:

  • szkolenia pracowników z zakresu ochrony ppoż.,
  • wyposażanie obiektów objętych współpracą w instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, znaki ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy,
  • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
  • wykonywanie przeglądów przeciwpożarowych i sporządzanie protokołów stanu bezpieczeństwa,
  • wykonywanie przeglądów stanu technicznego i legalizacje podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz wszystkich zabezpieczeń przeciwpożarowych wchodzących w skład nadzorowanych obiektów,
  • ogólnie pojęte doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • reprezentowanie pracodawcy przed PSP, w ramach kontroli organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektów.

 

Skontaktuj się z nami.

Kontakt