Dokumentacja Twojej Firmy będzie Twoją wizytówką

Obsługa kadrowo-płacowa, doradztwo z zakresu prawa pracy

Kadry i płace

Oferujemy usługi pełnej obsługi kadrowo-płacowej, doradztwa z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego osób fizycznych, etc.

Zajmujemy się pełną tematyką z w/w zakresu, a w szczególności:
  • naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń z umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
  • rozliczaniem czasu pracy we wszystkich systemach,
  • prowadzeniem i przygotowywaniem wszelkich spraw i dokumentów kadrowo-płacowych (akta osobowe, umowy o pracę, św. pracy, listy płac, zajęcia komornicze, ewidencje czasu pracy, harmonogramy czasu pracy, regulaminy pracy, deklaracje i raporty do ZUS, PFRON (w tym dofinansowania SODiR), GUS, US, a także zaświadczenia i inne druki), naliczaniem list płac, nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, wypełnianiem wszystkich dokumentów dot. spraw kadrowo-płacowych, przygotowywaniem i rozliczaniem umów zleceń i o dzieło,
  • rozliczaniem pracowników zagranicznych oraz pomocą w legalizacji zatrudnienia,
  • reprezentowaniem klienta w sprawach kadrowo-płacowych przed organami administracji publicznej,

Przejmujemy pełną lub częściową obsługę kadrowo-płacową, wedle potrzeb i oczekiwań klienta. Współpracujemy z innymi działami obsługiwanych firm, stając się częścią organizacji, a nie tylko firmą zewnętrzną.
Wspólnie z każdym klientem przygotowujemy dopasowaną do jego potrzeb ofertę, przede wszystkim  w oparciu o specyfikę prowadzonej działalności.

 

 

Skontaktuj się z nami.

Kontakt